Gymsportcentrum St. Mauritius en de Beukers staat er op 1 januari 2020

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 15 februari unaniem besloten om in te stemmen met het opstarten van de ontwerpfase voor het Gymsportcentrum en dit project los te koppelen van herhuisvesting van andere activiteiten in het Maria Goretti complex. Delen van die andere activiteiten zullen waarschijnlijk ook een plek krijgen in het nieuwe Gymsportcentrum. In het najaar van 2018 zal de ontwerpfase en aanbesteding afgerond zijn en kan er begonnen worden met bouwen.

Mijlpaal
Voor de verenigingen St. Maurtius Volendam en De Beukers Edam een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis. Ook Budocentrum Fun & Fit  profiteert van deze ontwikkeling want die gaan ook gebruik maken van deze accommodatie. Hiermee wordt een project waar al jaren hard aan gewerkt wordt door vrijwilligers van beide verenigingen binnen afzienbare tijd werkelijkheid. 

Bestaande lessen uitbreiden

Het nieuwe centrum gaat een breed scala aan o.a. gym, turnen, dans, freerunnen en budo aanbieden. De mogelijkheden in de huidige locaties in de Gymstuif in het Maria Goretti complex voor alle mogelijke vormen van gym en turnen en De Singel voor dans, raken uitgeput. Het centrum gaat ruimte bieden aan de behoefte vanuit de gemeenschap voor uitbreiding van lessen en zal optimaal worden ingericht voor zowel de breedtesport als topsport. De verenigingen zullen naast de activiteiten in het nieuwe centrum ook aftief blijven in o.a. De Kreil en De Singel.

 

Sponsors

Avia Club stand