Informatie contributie compensatie i.v.m. corona crisis

Beste leden en ouders van leden,

Op dit moment wordt van ieder van ons een groot offer gevraagd om de corona-crisis te bestrijden. De sportverenigingen hebben, in opdracht van de rijksoverheid, per 13 maart hun deuren moeten sluiten voor alle vormen van sportbeoefening. E.e.a. is opgelegd tot 6 april, maar we vrezen dat dit langer gaat duren. Daarover zullen we u berichten zodra we meer weten.

De KNGU heeft inmiddels het gehele wedstrijdprogramma geschrapt en daarmee het wedstrijdseizoen 2019-2020 beëindigd (zie: https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus). 

In de strijd tegen deze vijand is het van het grootste belang dat we met z'n allen fit blijven. Hiertoe zijn onze trainers druk doende om, voor zowel de recreatiegroepen als ook voor de selecties, thuisprogramma's te maken en te verspreiden via Facebook, E-mail en Whatsapp. Er zijn ook veel initiatieven online te vinden, die we geregeld zullen delen op Facebook. Mocht u behoefte hebben aan meer begeleiding, neem dan contact op met uw eigen trainer of die van uw kind.

Net als u, vraagt het bestuur zich af hoe we moeten omgaan met het innen van de contributie. We rekenen op uw begrip voor deze noodsituatie en de keuze die we vooralsnog hebben moeten maken. Mede omdat het in ieders belang is dat St. Mauritius overeind blijft, onze kosten doorlopen en de vereniging geen winstgevende organisatie is met een grote bestedingsreserve, hebben we moeten besluiten om de inning van de contributie vooralsnog door te laten lopen. T.z.t. zal duidelijk worden of er ook een noodfonds komt voor sportverenigingen. Maar ook als er geen noodfonds komt, zullen we u compenseren voor de periode waarin de lessen niet door konden gaan. De hoogte van de terugbetaling is mede afhankelijk van het regeringsbesluit in deze kwestie. E.e.a. wordt gerestitueerd na het beëindigen van deze crisis maatregelen.

Zodra er meer informatie beschikbaar komt zal het bestuur dit ook met u delen, o.a. via onze Facebook pagina, via onze website en zo nodig via een brief.

Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd en wensen we iedereen veel sterkte de komende periode en vooral een goede gezondheid!

Namens het bestuur van St. Mauritius,

met vriendelijke groet,

Lisa van Baarsen, voorzitter.

Sponsors

Avia Club stand