Margriet Smit-Veerman ere-lid St.Mauritius

In 2007 vierde St. Mauritius haar75 jarig bestaan. Velen van u zullen nog weten dat we dit groots hebben gevierd. Bij die gelegenheid hebben we ook het fenomeen “ereleden” in het leven geroepen.
Een vereniging die zó lang bestaat en met zón grote geschiedenis, kan dat alleen waar maken met mensen die bereid zijn om de club te helpen runnen.

We hebben een ereleden-commissie benoemd en die commissie heeft daarna uitgangspunten omschreven, op basis waarvan iemand kan worden benoemd tot erelid.

“Zij of hij, moet in belangrijke mate hebben bijgedragen tot het voortbestaan van de vereniging”.

Natuurlijk zijn er daarna nog allerlei invalshoeken te benoemen, maar dat is dan aan de ereledencommissie om die afwegingen te maken en vervolgens een aspirant-erelid voor te dragen aan het bestuur.

 

In het verleden heeft het bestuur erelidmaatschap verleend aan:
* 2007. Jan Bien. Inmiddels is Jan overleden, maar via zijn erelidmaatschap zal hij altijd in gedachte blijven van de vereniging.
* 2008. Gerrit Zwarthoed ofwel Gerrit de Beer. Hij is postuum tot erelid benoemd. Ook Gerrit is als voorzitter, in- en direct na de oorlog als voorzitter vele jaren gezichtsbepalend geweest voor de club.
* 2010. Nel Stroek-Zwarthoed, beter bekent als Nel Kiek. Nel heeft zich, als bestuurder onder andere verantwoordelijk voor de ledenadministratie, jury-zaken en de recreatie- afdelingen, onvergetelijk verdienstelijk gemaakt. Ook Nel was vele jaren “het” gezicht van de vereniging.
* 2011. Piet Tol ( van Gerie ). Piet is postuum benoemd tot erelid. Volendammers van 30 jaar en ouder herinneren zich Piet als een bevlogen trainer. Alle groepen en categorieën hebben ooit van Piet les gehad. Hoewel Piet nooit in het bestuur heeft zitting gehad was hij er wel altijd bij. Kritisch en terzake kundig, met de opzet om het bestuur altijd scherp te houden.

Ook dit jaar willen we een erelid benoemen. Haar bijdrage aan het voortbestaan van de vereniging is van onschatbare waarde geweest.

Margriet Smit-Veerman

Margriet is 26 jaar bestuurslid geweest van St Mauritius en heeft zich vooral onderscheiden door met niet aflatende ijver alle aspecten die te maken hebben met het reilen en zeilen van alle recreatie-afdelingen te beheren en waar nodig bij te sturen. De organisatie van de jaarlijkse recreatie-evenementen zoals het Gerrit de Beertoernooi, later ETB Cas Sombroektoernooi en de turnproeven.
Ook stond ze jaarlijks garant voor een vlekkeloze presentatie van ons jaarverslag.

Binnen het bestuur ook altijd opgewekt aanwezig en ongevraagd de zorg voor de inwendige mens tot haar taak rekenend.
Altijd bescheiden en vriendelijk, maar zeer nadrukkelijk aanwezig en voor haar mening staand. Een bestuurder en vrijwilligster om als vereniging trots op te zijn dat we dit soort mensen in onze kringen hebben.
Margriet heeft helaas te kennen gegeven haar bestuurlijke taken te beëindigen. Tijdens de afgelopen jaarvergadering hebben we dan ook afscheid genomen van Margriet, als bestuurder. Gelukkig voor de vereniging zal ze zich als vrijwilligster blijven inzetten.

Margriet en natuurlijk ook haar man Thoom worden door het bestuur van St Mauritius bedankt voor hun jarenlange inzet en we hopen nog lang van hun inzet als vrijwilliger gebruik te mogen maken.

Namens de turnvereniging St. Mauritius benoemden we Margriet Smit-Veerman tot erelid van de vereniging, wat bezegeld werd met de overhandiging van het ereteken dat daarbij hoort. Een prachtig bronzen beeldje, voorstellende enige figuren in karakteristieke turnhoudingen, gemaakt door Jans van Baarsen.

Sponsors

Avia Club stand