Het Grote Gym Feest met Epke Zonderland en Jan Smit

Het Grote Gymfeest doet zijn naam eer aan!

Zaterdag 18 oktober was het voor 500(!) kinderen smullen geblazen. In een volgepakte sporthal Opperdam, met een compleet leger aan journalisten en cameramensen, konden de kinderen zich laven aan de vele gym arrangementen en misschien nog wel het belangrijkste: de aanwezigheid van turnlegende Epke Zonderland en zanger/presentator Jan Smit. 


Prijswinnaars

Rond half tien kwam Epke Zonderland aan in sporthal Opperdam om de mensen van de KNGU en de organisatie de hand te schudden. Na wat vluchtige ontmoetingen werd hij verwacht in de kantine, alwaar 50 prijswinnaars van de Kellog’s fotowedstrijd samen met Epke aan het ontbijt mochten. De kinderen, hun ouders en familie kwamen van heinde en verre. Zelfs kinderen uit Limburg waagden de rit naar Volendam om mee te doen aan het Grote Gymfeest en zodoende een glimp op te vangen van Europees- , Olympisch- en Wereldkampioen aan de rekstok: Epke Zonderland.

Rijen dik
Rond tien uur barstte het feest los. De kinderen stonden in rijen dik voor de ingang om vervolgens te kunnen genieten van de professioneel ingerichte sporthal. Centraal in de sporthal konden de jongste kinderen aan de slag met de beweegarrangementen, behorend tot het lespakket van het Nijntje beweegdiploma. Aan de rechterkant stond een parcours uitgezet, waar Jay Kost met enkele pupillen, de geïnteresseerden introduceerden met `freerunning`. Dit houdt in het kort in dat men zich op zo’ n fraai en origineel mogelijke manier van A naar B verplaatst. De linkerkant van de sporthal stond volgebouwd met rekstokken, grote en kleine trampolines, een trapeze-act en paddestoelen, waar de kinderen konden leren voltigeren onder leiding van selectietrainers.

Jan Smit en Epke Zonderland
Rond half elf kwamen de prijswinnaars samen met Epke de zaal in om daar, in een speciaal voor hen gereserveerd deel van de zaal, te gymmen onder begeleiding van Epke. Om elf uur stonden we aan het begin van een, voor velen, historisch hoogtepunt. Volendammer beroemdheid Jan Smit nam de microfoon ter hand om, voor deze keer niet te zingen, maar om Epke Zonderland aan te kondigen en vervolgens te interviewen. Niet alleen de kinderen waren zwaar onder de indruk van deze twee sympathieke beroemdheden, ook ouders en de vele journalisten probeerden deze ochtend de nabijheid te zoeken van Epke en Jan. De kers op de taart was uiteraard de demonstratie van Epke aan de rekstok, waarbij Jan Smit met veel gevoel voor humor dit spektakel becommentarieerde.

Huldiging
Tijdens de ontvangst van Epke was er ook de tijd om Hein Molenaar, voormalig voorzitter van St. Mauritius, te eren met de bronzen legpenning, uitgereikt door bondsdirecteur Jaap Wals. De bronzen legpenning wordt uitgereikt aan mensen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de turnsport. Hein Molenaar heeft 25 jaar als penningmeester en voorzitter van St. Mauritius gefungeerd en heeft vanaf 1989, in samenwerking met de andere bestuursleden, de vereniging uit de diepste financiële krochten gesleept om er vervolgens een florerende vereniging van te maken, die inmiddels al jaren op nationaal niveau een aardig woordje meespreekt.

Nijntje
Nadat Epke Zonderland en Jan Smit hun geweldige entree hadden gemaakt was het tijd voor nóg een icoon. Een icoon die nog beroemder is dan Epke en Jan Smit bij elkaar, namelijk: Nijntje! Bondsdirecteur Jaap Wals en bestuurslid Joop Veerman werden naar voren gehaald om de plannen van het Nijntje beweegdiploma uit de doeken te doen.

De KNGU streeft er naar om met kwalitatief goede lessen, geruggensteund door een sterk marketingconcept, het belang van de gymsport te vergroten. Naast het zwemdiploma is er vanaf nu ook een beweegdiploma. Wanneer een kind aantoont dat alle vastgestelde leerlijnen worden beheerst, dan volgt er een officieel beweegdiploma. Kinderen van 3 t/m 6 jaar komen voor het beweegdiploma in aanmerking. Joop Veerman heeft de plannen van de KNGU in een vroeg stadium opgemerkt en heeft het bestuur en de technische leiding geënthousiasmeerd om dit seizoen met de beweegdiploma’s aan de slag te gaan. Ben Zwarthoed, Thea Tol en Sharon van Scheppingen zijn tijdens het Grote Gymfeest officieel beëdigd als bevoegde autoriteit ten aanzien van het beweegdiploma. Ben en Thea zijn verantwoordelijk voor de ouder- en kindgymlessen bij St. Mauritius en tijdens deze lessen zullen de eerste trajecten gestart worden teneinde de kinderen het beweegdiploma te kunnen overhandigen.

 

Afsluiting
Het Grote Gymfeest werd om 13.00 uur afgesloten. Alle kinderen die hebben deelgenomen aan het gymfeest gingen naar huis met een handtekeningenkaart van Epke Zonderland en een coupon voor twee gratis proeflessen bij St. Mauritius. De officials van de KNGU waren bijzonder enthousiast over de invulling van het Grote Gymfeest door St. Mauritius. Hopelijk zal deze bijzondere dag, met veel aandacht vanuit de landelijke en regionale media, de kinderen inspireren om lid te worden van een gym- en turnvereniging en kunnen dan heel misschien het pad van Epke Zonderland bewandelen!

Woord van dank
Zonder de medewerking van heel vrijwilligers was het niet mogelijk om het Grote Gymfeest 2014 organiseren. We willen onze trainers, trainsters en vrijwilligers bedanken voor de opbouw in Sporthal De Opperdam, de ontvangst in de sporthal en de begeleiding van honderden kinderen tijdens het Grote Gymfeest.

Handbalvereniging Kras/Volendam voor de gastvrijheid in de kantine en businessruimte en met name Paco, Cor en Jack Veerman de beheerder van de Opperdam. Een speciaal woord van dank aan Jan Smit en Jaap Buijs (Cas) van Volendam Music en natuurlijk onze Wereldkampioen Epke Zonderland voor hun belangeloze inzet.

 

Samen hebben we er een mooi feestje van gemaakt! Dank jullie wel!!!                                                                                            

Bestuur St. Mauritius Volendam

Foto's vrijwilligers
Foto's Epke met de kids
Foto's Epke en Jan Smit

 

 

Sponsors

QR donatie